ksiazkaGIF

Pierwsze wzmianki o połanieckiej bibliotece pochodzą z roku 1932. Zarejestrowane zostało wtedy Stowarzyszenie Biblioteki Gminnej pod nazwą "Biblioteki im. Adama Mickiewicza".

Następną wzmianką jest zapis w kronice gminnej z dnia 28 lipca 1934 r., który podaje, że "... w gminie istnieje jedna biblioteka miejscowa pod nazwą "Adama Mickiewicza". Posiadała ona 176 tomów książek i 69 broszur. Inicjatorami biblioteki byli ks. Władysław Be??czowski, Antoni Punzet, Eugenia Litwińska, Stanisław Jezior.

1 kwietnia 1938 r. Zarząd Gminy przejął istniejącą dotychczas bibliotekę od jej Stowarzyszenia, organizując bibliotekę gminną. 

Wojna przerwała działalność biblioteki. Jej zbiory nie przetrwały. W 1947 r. biblioteka wznowiła działalność.

Dysponowała księgozbiorem liczącym 50 woluminów. W swojej nazwie nie używała im Adama Mickiewicza. Dopiero w 1988 r. z okazji 50. lecia podjąto uchwałę o przywróceniu jej imienia wieszcza narodowego.

W okresie swego istnienia biblioteka kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę. Obecnie mieści się w budynku Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Stefana Czarnieckiego 5.

Biblioteka prowadzi Wypożyczalnię dla Dorosłych, Czytelnię, Oddział dla Dzieci i Filię Biblioteczną w Ruszczy.

Pieczę nad biblioteką sprawuje połaniecki samorząd, który finansuje jej działalność. Na przestrzeni lat biblioteka przekształciła się w dysponującą ponad 44 tys. woluminów, w dużym stopniu skomputeryzowaną książnicę.

W swoich zbiorach posiada wiele wydawnictw o Połańcu, między innymi: "Połaniec: studium historyczne gminy", "Połaniec: zarys dziejów" jak również roczniki czasopism regionalnych: "Merkuriusz Połaniecki", "Echo Elektrowni",  "Zeszyty Połanieckie".