Podziękowanie od dzieci z zerówki ze Szkoły Podstawowej w Połańcu dla Biblioteki za inscenizację opowiadania O jasiu Kapeluszniku i za spotkanie w Bibliotece w październiku 2021 roku