28-230 Połaniec, ul. Stefana Czarnieckiego 5
tel. +48 15 8650 633
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Przeszukaj stronę w celu odnalesienia szukanej frazy
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu
Zdjęcie budynku
Książki
Pani
previous arrow
next arrow

Kalendarium życia

 

24 XII 1798

ur. się w Zaosiu koło Nowogródka
1815 - 1819 studiował na Uniwersytecie Wileńskim. Należał do współzałożycieli powstałego w 1817 r. Towarzystwa Filomatów, w pracach którego brał czynny udział
1819 - 1823  był nauczycielem szkoły średniej w Kownie
1822  napisał i wydał drukiem pierwszy tomik "Poezji", zawierający "Ballady i romanse"
1823

 wydał powieść poetycką "Grażyna" oraz wielki dramat romantyczny "Dziady" cz. II i IV

- więziony i skazany na osiedlenie w głąb Rosji

1824 - 1829  przebywał w Petersburgu, Odessie, Moskwie
 
1826  wydał drukiem dwa tomiki wierszy: "Sonety miłosne" i "Sonety krymskie"
1828  wydał drukiem powieść poetycką"Konrad Wallenrod"
1829 - 1830  podróżował po Niemczech, Włoszech, Szwajcarii
1831  po nieudanej próbie wzięcia udziału w powstaniu listopadowym dołączył do uchodźców powstańczych w Dreźnie
1832

 wydał drukiem w Dreźnie cz. III "Dziadów"

- osiadł w Paryżu; napisał i wydał drukiem przypowieść moralno

- polityczną "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego"

1834

wydał drukiem epopeję narodową "Pan Tadeusz"

- ożenił się w Paryżu z Celiną Szymanowską

1839 - 1840

był profesorem literatury łacińskiej na Uniwersytecie w Lozannie

- powstają liryki lozańskie
1840 - 1844 obiął profesurę w nowo utworzonej katedrze języka i literatury słowiańskiej w College de France w Paryżu
1848 utworzył we Włoszech legion polski
1849 został współzałożycielem i redaktorem "Trybuny Ludów"
1852

usunięty z Collage de France za szerzenie towianizmu

- objął stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Arsenału w Paryżu

26 XI 1855 zmarł w Konstantynopolu w trakcie formowania oddziałów polskich, mających wziąć udział w wojnie krymskiej przeciw Rosji.


ksiazkaGIF

Pierwsze wzmianki o połanieckiej bibliotece pochodzą z roku 1932. Zarejestrowane zostało wtedy Stowarzyszenie Biblioteki Gminnej pod nazwą "Biblioteki im. Adama Mickiewicza".

Następną wzmianką jest zapis w kronice gminnej z dnia 28 lipca 1934 r., który podaje, że "... w gminie istnieje jedna biblioteka miejscowa pod nazwą "Adama Mickiewicza". Posiadała ona 176 tomów książek i 69 broszur. Inicjatorami biblioteki byli ks. Władysław Be??czowski, Antoni Punzet, Eugenia Litwińska, Stanisław Jezior.

1 kwietnia 1938 r. Zarząd Gminy przejął istniejącą dotychczas bibliotekę od jej Stowarzyszenia, organizując bibliotekę gminną. 

Wojna przerwała działalność biblioteki. Jej zbiory nie przetrwały. W 1947 r. biblioteka wznowiła działalność.

Dysponowała księgozbiorem liczącym 50 woluminów. W swojej nazwie nie używała im Adama Mickiewicza. Dopiero w 1988 r. z okazji 50. lecia podjąto uchwałę o przywróceniu jej imienia wieszcza narodowego.

W okresie swego istnienia biblioteka kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę. Obecnie mieści się w budynku Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Stefana Czarnieckiego 5.

Biblioteka prowadzi Wypożyczalnię dla Dorosłych, Czytelnię, Oddział dla Dzieci i Filię Biblioteczną w Ruszczy.

Pieczę nad biblioteką sprawuje połaniecki samorząd, który finansuje jej działalność. Na przestrzeni lat biblioteka przekształciła się w dysponującą ponad 44 tys. woluminów, w dużym stopniu skomputeryzowaną książnicę.

W swoich zbiorach posiada wiele wydawnictw o Połańcu, między innymi: "Połaniec: studium historyczne gminy", "Połaniec: zarys dziejów" jak również roczniki czasopism regionalnych: "Merkuriusz Połaniecki", "Echo Elektrowni",  "Zeszyty Połanieckie".

Dyskusyjne Kluby Książki
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych