28-230 Połaniec, ul. Stefana Czarnieckiego 5
tel. +48 15 8650 633
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Przeszukaj stronę w celu odnalesienia szukanej frazy
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu
Zdjęcie budynku
Książki
Pani
previous arrow
next arrow
Zapraszamy na Majówkę z Biblioteką.
 
Piknik odbędzie się w piątek 6 maja 2022 r. pod Biblioteką. Zaczynamy o godzinie 15.00
 
W programie: czytanie pod chmurką, gry i zabawy ruchowe, Kącik Małego Artysty i dużo swobodnej zabawy!
 
Piknik organizowany w ramach obchodów Dni Połańca 2022 i Tygodnia Bibliotek. Partnerem Wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Połańcu.
 
Zapraszamy!
 
Plakat kolorowy zapraszający na Majówką z Biblioteką, który odbędzie się 6 maja o godzinie 15.00 pod Biblioteką w Połańcu
 
 
REGULAMIN PIKNIKU
 
Zobowiązania
- Regulamin obowiązuje na terenie imprezy plenerowej odbywającej się pod siedzibą Biblioteki przy ulicy S. Czarnieckiego 5 w Połańcu o nazwie „Majówka z Biblioteką” 6 maja 2022 r. zwanej dalej „imprezą” lub „wydarzeniem”, której organizatorem jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu.
- Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
- Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu.
 
Zasady szczegółowe
- Wydarzenie adresowane jest do dzieci i ich opiekunów (bez ograniczeń wiekowych).
- Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.
- Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora, jak i do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
- Wszystkie osoby są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu imprezy.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
 
Zakazy
Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy: napojów alkoholowych, przedmiotów niebezpiecznych dla uczestników, środków odurzających oraz substancji psychotropowych, rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy, naruszenia nietykalności cielesnej służby porządkowej lub informacyjnej.
 
Odpowiedzialność
- Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.
- Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.
- Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu.
 
Utrwalenie przebiegu imprezy
- Organizator utrwala przebieg imprezy niemasowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
- Materiały zgromadzone podczas utrwalania imprezy mogą stanowić dowody w postępowaniu,
- Materiały dźwiękowe, zdjęcia oraz nagrania umieszczane będą na portalu społecznościowym oraz na stronie internetowej organizatora, a także w mediach lokalnych,
- Materiały dźwiękowe, zdjęcia, nagrania przetwarzane będą w celach promocyjnych i kulturalnych,
- Wizerunek uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych w art. 81 ust. 2 Prawa Autorskiego,
- Wchodząc na teren imprezy, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celach promocyjnych.
 
 
Dyskusyjne Kluby Książki
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej... Zamknij