28-230 Połaniec, ul. Stefana Czarnieckiego 5
tel. +48 15 8650 633
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Przeszukaj stronę w celu odnalesienia szukanej frazy
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu
~ Przed wejściem na teren biblioteki prosimy o zasłonięcie ust, nosa oraz dezynfekcję rąk ~
MIejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu
Zdjęcie budynku
Książki
Pani
previous arrow
next arrow

jasnowidze ulotka A5 PL

Wydawnictwo Dwie Siostry serdecznie zaprasza do udziału w trzeciej edycji międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci JASNOWIDZE 

Konkursowi od początku przyświecają ambitne cele – budzenie potencjału drzemiącego w młodych artystach i autorach utworów literackich dla dzieci, motywowanie ich do tworzenia wartościowych, autorskich książek dla dzieci oraz popularyzacja literatury dziecięcej najwyższej jakości, ze szczególną dbałością o stronę artystyczną i edytorską. Z każdą edycją konkurs cieszy się coraz większą międzynarodową estymą, a książki nagrodzone w poprzednich latach można już znaleźć w księgarniach.2018!

Prace konkursowe należy nadsyłać od 15 listopada do 15 grudnia 2018 roku na adres Wydawnictwa Dwie Siostry. Będą oceniane przez dwa składy jurorskie – międzynarodowy i wydawniczy. Autorzy zwycięskich projektów zostaną uhonorowani nagrodą pieniężną w wysokości 2500 euro oraz wydaniem książki.

Konkurs plastyczny

"BIBLIOTEKA ZA 20 LAT"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Organizator:  Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Połańcu w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 2018.
Adresatami konkursu są: czytelnicy biblioteki - dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Połaniec.
Celem konkursu jest:

 • przedstawienie wizji biblioteki w przyszłości (za 20 lat)
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
 • propagowanie różnych technik plastycznych
 • pobudzenie wyobraźni i kreatywności
 • rozbudzanie zainteresowania biblioteką i książką

Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Biblioteki Publicznej w Połańcu pracy plastycznej na temat „Biblioteka za 20 lat” do 8 czerwca 2018 roku.
 • Do pracy należy dołączyć zgłoszenie konkursowe wydrukowane ze strony internetowej Biblioteki
 • Prace powinny być wykonane w formacie A4, A3 lub większym.
 • Technika plastyczna wykonania prac dowolna (np.: ołówek, pastele, farby, kredka, wycinanki itp.).
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 • Prace muszą być oryginalne, samodzielne czyli nie skopiowane z książek, czasopism lub Internetu. Do konkursu nie będą dopuszczane prace opublikowane i nagrodzone w innych konkursach.

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac według następujących kryteriów: walory artystyczne zgodne z tematyką konkursu, oryginalność, jakość i stopień trudności wykonania oraz przyzna nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone w Bibliotece Publicznej w Połańcu. 
O terminie rozwiązania konkursu i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Konkurs organizowany jest przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
w Połańcu w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 2018.
Adresatami konkursu są: czytelnicy biblioteki - dzieci i młodzież uczęszczająca
do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Połaniec.
Celem konkursu jest:
• przedstawienie wizji biblioteki w przyszłości (za 20 lat)
• rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych wśród dzieci
i młodzieży.
• propagowanie różnych technik plastycznych
• pobudzenie wyobraźni i kreatywności
• rozbudzanie zainteresowania biblioteką i książką
Warunki uczestnictwa:
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Biblioteki
Publicznej w Połańcu pracy plastycznej na temat „Biblioteka za 20 lat”
do 8 czerwca 2018 roku.
• Do pracy należy dołączyć zgłoszenie konkursowe wydrukowane ze strony
internetowej Biblioteki
• Prace powinny być wykonane w formacie A4, A3 lub większym.
• Technika plastyczna wykonania prac dowolna (np.: ołówek, pastele, farby,
kredka, wycinanki itp.).
• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
• Prace muszą być oryginalne, samodzielne czyli nie skopiowane z książek,
czasopism lub Internetu. Do konkursu nie będą dopuszczane prace
opublikowane i nagrodzone w innych konkursach.
Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac według
następujących kryteriów: walory artystyczne zgodne z tematyką konkursu,
oryginalność, jakość i stopień trudności wykonania oraz przyzna nagrody
i wyróżnienia, które zostaną wręczone w Bibliotece Publicznej w Połańcu.
O terminie rozwiązania konkursu i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni
telefonicznie lub mailowo.

W dniu 9 marca 2017 roku w Bibliotece podsumowano konkurs "100 lat Kopca Kościuszki w Połańcu". Organizatorami konkursu wraz z Biblioteką było Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu i Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły.

Celem konkursu było zebranie najciekawszych fotografii ukazujących Kopiec Kościuszki w Połańcu. Na konkurs wpłynęły zdjęcia od pani Doroty Reguły, pani Agnieszki Borowskiej, pana Józefa Kotlarza i pana Artura Komorowskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali równorzędne nagrody w postaci wydawnictw i pamiątek Towarzystwa Kościuszkowskiego.

Zebrane fotografie będą opublikowane w kolejnym wydawnictwie Towarzystwa Kościuszkowskiego.Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych pod hasłem "A to Polska właśnie..." Organizatorami konkursu są: Adam Jarubas - marszałek województwa świętokrzyskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach oraz Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu.

Organizowane konkursy:

 1. I Ogólnopolskiego Konkursu na Wiersz im. Ryśka Miernika
 2. V Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż im. Zbyszka Nosala

Szczegóły dotyczące konkursów znajdują się w regulaminach dostępnych poniżej.

Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu wspólnie z Lokalną Grupą Działania - Dorzecze Wisły oraz Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. Adama Mickiewicza w Połańcu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie pn.

"100 lat Kopca Kościuszki w Połańcu"

Celem konkursu jest zebranie najciekawszych zdjęć ukazujących Kopiec Kościuszki w Połańcu. Mile widziane będą zarówno najstarsze zdjęcia kopca, jak i zdjęcia z uroczystości, spotkań oraz spacerów rodzinnych sprzed kilku, kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat. Termin przesyłania prac na Konkurs: 28 lutego 2017 r. Wręczenie nagród odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Połańcu, a zwycięzcy zostaną na nie zaproszeni mailowo lub telefonicznie.

 

pst nowe logaRuszyła edycja specjalna ogólnopolskiego konkursu „Sfotografuj wiersz – Zwierszuj fotografię
8 września rozpoczął się wyjątkowy konkursu poetycko–fotograficzny „Sfotografuj wiersz – zwierszuj fotografię: edycja świętokrzyska”.
Konkurs stanowi wyjątkowe połączenie tylko pozornie oddalonych od siebie dziedzin sztuki, jakimi są poezja i fotografia. Jego ideą jest stworzenie przestrzeni, gdzie swój artystyczny wyraz mogą zaprezentować młodzi fotografowie i poeci, których zadaniem jest zmierzenie się ze zdjęciami i wierszami bardziej doświadczonych artystów. Nietypowa forma konkursu ‒ w której poeci amatorzy muszą zmierzyć się z jednym z szcześciu wybranych zdjęć i je opisać, a młodzi fotografowie z jednym z sześciu wierszy ‒ sprawiła, że podczas poprzednich trzech edycji do organizatorów napłynęło ponad 350 prac (nie tylko z Polski).
Idea edycji świętokrzyskiej

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najbardziej autentycze przebranie za postać z dzieł Henryka Sienkiewicza zorganizowanym w ramach "Narodowego Czytania 2016".

FLY MBBOOKS konkurs2 CNasza Biblioteka zaprasza dzieci do wzięcia udziału w konkursie na rysunek na okładkę książki Margarett Borroughdame „Jesień plecień - album wierszy jesiennych dla dzieci” organizowanym przez Wydawnictwo MBBooks.

Temat Konkursu:
„To co kocham w jesieni”.

Prace konkursowe powinny zawierać elementy charakterystyczne i najpiękniejsze wg. Autorów Prac dla jesieni: liście, drzewa, kasztany, żołędzie, ludziki z kasztanów i żołędzi, dynie, owoce jesienne charakterystyczne jesienne zabawy, czynności, sytuacje, itp. Prace rysunkowe powinny być wykonane na arkuszu papieru bloku rysunkowego gładkiego, białego, o wymiarze A3. Rysunek powinien zostać wykonany flamastrem w kolorze czarnym. Elementy rysunku powinny być obwiedzione konturem, czarnym flamastrem, środek elementu powinien pozostać niezakolorowany.

Praca nie powinna zawierać innych elementów graficznych takich jak: tytuł książki, nazwisko autora książki, zdjęcia, rysunek w wielu kolorach, elementy naklejone, elementy w kolorze innym niż kolor czarny, itp. Przykładowe wzory prac zamieszczone są na końcu tekstu.

Prace konkursowe wraz z załącznikami (dostępnymi na stronie http://www.mbbooks.eu/ ) można dostarczać do Biblioteki do 18 lipca 2016 roku.

Zapraszamy!

Więcej informacji na stronie organizatora konkursu http://www.mbbooks.eu/ lub w Bibliotece.

Przykładowe wzory prac:

wzór 1 wzór 2

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Ciekawy świat wierszy Agnieszki Frączek”

 

ORGANIZATOR:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Połańcu

CELE KONKURSU:

 • Upowszechnianie poezji wśród dzieci

 • Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji dziecięcej

 • Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich

ZASADY UCZESTNICTWA:

Konkurs organizowany jest w 2 grupach wiekowych:

1 grupa- do lat 7

2 grupa- od 8 do 13 lat

Uczestnicy przygotowują jeden utwór do prezentacji poezji Agnieszki Frączek.

Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt), jeśli służą one twórczej interpretacji.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie chęci udziału oraz podanie danych osobowych do dnia 31 lipca 2015 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane w:

Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu

ul. S. Czarnieckiego 5

28-230 Połaniec

tel. 015-8650-633

Po upływie wyznaczonego terminu, zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2015 r. o godz. 1000.

Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać:

 • interpretację,

 • kulturę słowa,

 • ogólny wyraz artystyczny.

Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu ogłasza konkurs literacko-plastyczny pod hasłem:

"MOJA WYMARZONA PODRÓŻ"


 REGULAMIN

1. Konkurs organizowany jest przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Połańcu ramach akcji Wakacje w mieście i gminie Połaniec 2014.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży od 6 do 15 lat. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: od 6 do 11 lat i od 12 do 15 lat.
3. Zadaniem uczestnika konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy literacko-plastycznej pod tytułem „Moja wymarzona podróż”, którą odbyłem/odbyłam lub chciałbym/chciałabym odbyć w dowolne miejsce istniejące lub wymyślone.
4. Praca powinna być złożona w formie książki, folderu lub broszury i zawierać tekst oraz ilustracje. Do konkursu będą dopuszczane również prace zapisane w zeszycie z narysowanymi lub doklejonymi własnoręcznymi ilustracjami. Ilość stron nieograniczona, format i technika wykonania dowolna. Praca powinna być oprawiona w okładkę, na której będą podane podstawowe informacje – tytuł i autor książeczki.
5. Prace muszą być oryginalne, samodzielne czyli nie skopiowane z książek, czasopism lub Internetu. Do konkursu nie będą dopuszczane prace opublikowane i nagrodzone w innych konkursach.
6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
7. Podpisane imieniem i nazwiskiem prace wraz ze zgłoszeniem konkursowym wydrukowanym ze strony internetowej Biblioteki (imię, nazwisko, nr telefonu, karty bibliotecznej, wiek uczestnika konkursu) należy dostarczyć do siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu.
8. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.
9. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację jego warunków i regulaminu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
11. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny zgłoszonych prac według następujących kryteriów: wiek uczestnika, walory artystyczne pracy zgodne z tematyką konkursu, oryginalność, jakość i stopień trudności wykonania oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
12. Najlepsze prace wraz z nazwiskami ich twórców mogą zostać opublikowane w mediach.
13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
14. Prace konkursowe należy złożyć do 20 sierpnia 2014 roku na adres:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza
ul. S. Czarnieckiego 5
28-230 Połaniec
tel. 015 865 06 33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15. O terminie rozwiązania konkursu i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 


 

Dyskusyjne Kluby Książki
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych