28-230 Połaniec, ul. Stefana Czarnieckiego 5
tel. +48 15 8650 633
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Przeszukaj stronę w celu odnalesienia szukanej frazy
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu
~ Przed wejściem na teren biblioteki prosimy o zasłonięcie ust, nosa oraz dezynfekcję rąk ~
MIejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu
Zdjęcie budynku
Książki
Pani
previous arrow
next arrow

W sobotę 10 maja na festynie z okazji Dni Połańca nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursu literackiego i plastycznego „Połaniec za 100 lat” zorganizowanego wspólnie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Połańcu i Towarzystwo Kościuszkowskie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach obchodów 750-lecia nadania praw miejskich i 220 rocznicy uchwalenia Uniwersału Połanieckiego.
Nagrody wręczał Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec - Jacek Tarnowski, Przewodniczący Rady Miejskiej - Stanisław Lolo oraz Dyrektor Biblioteki - Renata Wójtowicz.

WTEMW dniach od 7 października do 4 listopada 2013 r. odbywa się rejestracja uczestniczek i uczestników Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej. Jest to konkurs przygotowany przez Fundację Nowoczesna Polska z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności i praktyczną wiedzę w zakresie tradycyjnych i nowych mediów. 

Wielki Turniej Edukacji Medialnej potrwa od listopada 2013 do kwietnia 2014. Będzie składał się z trzech etapów: pierwszy to test on-line (21 listopada), drugi to projekt do samodzielnej realizacji (13 stycznia do 28 lutego 2014), a trzeci to zawody finałowe, które odbędą się w Warszawie (11-12 kwietnia 2014). Nagrodą w zmaganiach będzie atrakcyjna niespodzianka, o którą warto walczyć. Uczestników konkursu zgłaszają opiekunowie, którzy mogą być nauczycielami, bibliotekarzami lub animatorami kultury. Muszą oni wypełnić formularz rejestracyjny, który jest pod adresem: edukacjamedialna.edu.pl/WTEM. Znajdują się tam również informacje o konkursie, regulamin i harmonogram. Zasoby serwisu edukacjamedialna.edu.pl są doskonałą pomocą w przygotowaniu się do zmagań turniejowych. www.nowoczesnapolska.org.pl

Celem konkursu jest propagowanie edukacji medialnej i informacyjnej oraz kształtowanie świadomych użytkowników nowych mediów. Czyli takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji, którzy rozumieją język mediów. W sposób przemyślany tworzą wizerunek i relacje. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją również prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.

Fundacji Nowoczesna Polska zależało na stworzeniu atrakcyjnego i wartościowego merytorycznie konkursu, dlatego zaproszono do współpracy instytucje, które propagują i rozwijają edukację medialną w Polsce. Są to Bibliosfera, Collegium Civitas, Centrum Edukacji Obywatelskiej, EBIB, Fundacja Orange, Instytut Kultury Miejskiej, Media DESK, 5 medium i Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Partnerem instytucjonalnym jest Narodowy Instytut Audiowizualny.

 


 

W ramach akcji "Wakacje w Mieście i Gminie Połaniec 2013"

ogłaszamy konkurs

"POCZTÓWKA Z WAKACJI"

na wykonanie pocztówki z wakacji w formacie A4 dowolną techniką.

Prace należy dostarczać do Oddziału dla dzieci Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu w okresie od 1 lipca do 28 sierpnia 2013 roku.

Więcej szczegółów w regulaminie.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Połańcu ogłasza konkurs fotograficzny

pod hasłem

"WAKACJE Z MOIM ZWIERZAKIEM".

Zadaniem uczestnika jest wykonanie fotografii, na której zaprezentuje należące do niego zwierzę domowe w swoim towarzystwie.

Konkurs realizowany jest w ramach akcji "Wakacje w mieście i gminie Połaniec" i przeznaczony jest dla czytelników MGBP w Połańcu do lat 16.

W dniu 11 sierpnia 2011 roku jury w składzie:
1. Magdalena Wójcik-Sumara
2. Małgorzata Kurgan
3. Alina Strojnowska
dokonało oceny prac i postanowiło przyznać równorzędne nagrody dla wszystkich uczestników konkursu ze względu na zbliżony poziom artystyczny, nakład pracy, jaki został włożony w wykonanie komiksów oraz pomysłowość ich wykonawców.

Każdą z prac wyróżniono za jej indywidualne walory:
Wiktorię Kubik, lat 10, autorkę pracy pt. „Wróżki”, wykonanej na podstawie czasopisma Dzwoneczek, wyróżniono za największy rozmiar pracy (11 stron arkuszy A3), oraz za przestrzeganie reguł gatunku, pracochłonność.

Olgę Wójtowicz, lat 9, autorkę komiksu „Magiczna wyprawa”, stworzonego według własnego pomysłu wyróżniono za przestrzeganie reguł gatunku, za pomysłowość,
oraz za ogólną estetykę wykonania.

Milenę Konwicką, lat 12, autorkę pracy „Wyprawa na ryby” wyróżniono za bardzo dobry pomysł na komiks, pracę bogatą w walory dydaktyczne, za własnoręczne, estetyczne wykonanie.

Klaudię Ptak, lat 10, która wykonała pracę zatytułowaną „Niedzielny spacer” wyróżniono za pomysłowość, wrażliwość, walory dydaktyczne komiksu, bardzo kolorowe ilustracje.

Martynę Konwicką, lat 13, autorkę pracy „Gdzie jest Sara”, postanowiono wyróżnić za  pomysłowość, własnoręczne wykonanie, pracochłonność, dynamiczną akcję opowieści.

Izabelę Oleś, lat 14, autorkę pracy na podstawie komiksu „Garfield”, za skondensowany humor, estetyczne wykonanie.

Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymują równorzędne nagrody rzeczowe.


Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży do lat 16-tu.

Warunkiem dopuszczenia do Konkursu było dostarczenie do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu własnoręcznie narysowanego komiksu z minimum
siedmioma scenkami.
Prace na Konkurs można było dostarczać do 8 sierpnia 2011.

W Konkursie wzięło udział 6 osób.
Do Konkursu zostało dopuszczonych 6 prac spełniających wymogi formalne.W ramach akcji "Wakacje w mieście 2011"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

ogłasza konkurs

ph. "Opowieść słowem i obrazem".

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do lat 16. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie komiksu o dowolnej tematyce oraz technice wykonania.

Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość. Komiks musi składać sięz minimum 7 scenek.

Prace należy dostarczyć do siedziby Biblioteki do dnia 8 sierpnia 2011 roku.

Więcej informacji w regulaminie konkursu oraz w Bibliotece.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu

ogłasza konkurs

„Baśniowy świat Andersena”


 1. Konkurs odbędzie się 12 lipca (poniedziałek) 2010 r. o godzinie 13.00.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 lipca (piątek) 2010 r. o godzinie 10.00.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci od 8 do 12 lat.
 4. Realizowany jest w ramach akcji „Wakacje w mieście”.
 5. Pytania ułożone będą w formie testu pisemnego.
 6. Uczestnicy powinni wykazać się znajomością następujących baśni Andersena:
  • Brzydkie kaczątko,
  • Dziewczynka z zapałkami,
  • Słowik,
  • Królowa Śniegu,
  • Calineczka,
  • Nowe szaty cesarza,
  • Dzikie łabędzie.
 7. Zwycięzców wyłoni komisja, która oceni rozwiązanie testu.
 8. Nagrody książkowe zostaną przyznane trzem laureatom z największą liczbą punktów.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu, oraz do wprowadzania zmian dotyczących ilości przyznanych nagród.
 10. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 11. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację jego warunków i regulaminu.
 12. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje prace.
 13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna

w Połańcu ogłasza

konkurs fotograficzny

"Mój przyjaciel w obiektywie"


 1. Zadaniem uczestnika jest wykonanie 2 fotografii, na których zaprezentuje należące do niego zwierzęta domowe.
 2. Konkurs realizowany jest w ramach akcji „Wakacje w mieście”.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla czytelników MGBP w Połańcu do lat 16.
 4. Każdy z autorów musi dostarczyć do Biblioteki 2 fotografie (lub wydruki komputerowe): pierwszą przedstawiającą samego pupila, a drugą właściciela (zgłaszającego się do konkursu) w towarzystwie swojego zwierzaka.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie fotografii oraz wypełnionego arkusza konkursowego, który dostępny jest w Bibliotece i pod adresem http://www.mgbp.polaniec.pl/.
 6. Prace należy dostarczać do Oddziału dla dzieci Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu od 1 do 16 lipca 2010 r.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 sierpnia 2010 r.
 8. Dostarczone fotografie na życzenie uczestnika konkursu będą zwracane.
 9. Oceny zdjęć dokonają czytelnicy Oddziału dla dzieci MGBP w Połańcu w drodze głosowania.
 10. Karty do głosowania dostępne będą w Bibliotece.
 11. Wśród czytelników, którzy oddadzą glosy na zgłoszone fotografie rozlosowane będą nagrody.
 12. Pracownicy Biblioteki zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych wyróżnień i nagród.
 13. Nagrodzone prace, nazwiska zwycięzców oraz termin wręczenia nagród będą opublikowane na stronie internetowej Biblioteki.
 14. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną dla fotografii, która otrzyma największą ilość głosów oraz 2 nagrody dodatkowe. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 15. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację jego warunków i regulaminu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

Dyskusyjne Kluby Książki
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej... Zamknij